objective complement

objective complement teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı