objective case

objective case teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objective case nesnel dava