objectionably

objectionably teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objectionably uygunsuz bir