objection

objection teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objection itiraz

objection terimi için benzer kelimeler ve anlamları

conscientious objection vicdani ret
non-objection olmayan itiraz
raise an objection itiraz etmek
objection handling itirazda bulunma
no objection itiraz yok
no objection certificate itiraz belgesi yok
legal objection yasal itiraz
have no objection itirazı yok
i have no objection itirazım yok
file an objection itirazda bulunmak
objection overruled itiraz reddedildi
waives any objection itirazdan feragat
without objection itiraz olmadan
waive any objection itirazdan vazgeçmek
non objection itiraz etmemek
raise any objection itirazda bulunmak
any objection herhangi bir engel, itiraz, ret
over the objection itiraz üzerine
take objection itiraz etmek
make an objection itiraz etmek
waive objection itirazdan feragat etmek
objection period itiraz süresi
there is no objection itiraz yok
objection to venue mekana itiraz
reasonable objection makul itiraz
have any objection itirazı olmak
notice of objection itiraz bildirimi
we have no objection itirazımız yok
letter of no objection itiraz mektubu
jurisdictional objection yargı reddi
right of objection itiraz hakkı
has no objection to itirazı yok
raised an objection itirazda bulunmak
declaration of no objection itiraz beyanı
objection notice itiraz bildirimi
objection raised itiraz dile getirildi
if there is no objection itiraz yoksa
objection letter itiraz mektubu
strong objection güçlü itiraz
rights of objection itiraz hakları
no-objection basis itiraz yok
objection against itiraz
lodge an objection itiraz etmek
written objection yazılı itiraz
waive any objection to the laying of venue mekanın döşenmesine itirazın reddedilmesi
sustain the objection itirazı sürdürmek
no objection letter itiraz mektubu yok
rise an objection itiraz etmek
procedural objection usule itiraz
on a non-objection basis itiraz dışı olarak