objectification

objectification teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objectification nesneleşmenin