object-oriented

object-oriented teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
object-oriented nesne odaklı