object language

object language teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
object language nesne dili