object language

object language teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
object language nesne dili

object language terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from object to object nesneden nesneye
object-oriented language nesne yönelimli dil
object-oriented programming language nesne yönelimli programlama dili
language language dil dili
source language to target language hedef dili hedefleyen kaynak dil
from language to language dilden dile
country's language language ülkenin dil dili
translated into any language or computer language herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilmiş
bl lac object bl lac nesnesi
blue stellar object mavi yıldız nesnesi
cognate object eşlenik nesne
direct object doğrudan nesne
found object bulunan nesne
indirect object dolaylı nesne
intensional object boyutsal nesne
money is no object para bir obje değildir
near-earth object dünyaya yakın nesne
object nesne
object ball nesne top
object choice nesne seçimi
object code nesne kodu
object complement nesne tamamlayıcı
object distance nesne mesafesi
object glass nesne camı
object lens nesne merceği
object lesson ibret
object linking and embedding nesne bağlama ve yerleştirme
object program nesne programı
object relations theory nesne ilişkileri teorisi
object relationship nesne ilişkisi
object-oriented nesne odaklı
object-oriented programming nesne yönelimli programlama
object. nesne.
retained object korunan nesne
retained object complement tutulan nesne tamamlayıcısı
sex object cinsiyet nesnesi
young stellar object genç yıldız nesnesi
quasi-stellar object yarı yıldız nesnesi
foreign object yabancı nesne
object pronoun nesne zamiri
object code form nesne kodu formu
object of study çalışmanın amacı
blunt object kör nesne
i object itiraz ediyorum
target object hedef nesne
cost object maliyet nesnesi
object of the contract sözleşmenin amacı
foreign object debris yabancı cisim enkazı
test object test nesnesi
foreign object damage yabancı madde hasarı