object code

object code teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
object code nesne kodu