obj.

obj. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obj. obj.

obj. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

obj file obj dosyası