obit

obit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obit ölüm ilanlarını

obit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

post-obit post-duyuldu
post-obit bond ölüm sonrası tahvil