obis

obis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obis obis

obis terimi için benzer kelimeler ve anlamları

obis identification obis tanımlama