obiit

obiit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obiit obiit