obfuscatory

obfuscatory teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obfuscatory şaşırtmalı