obfuscations

obfuscations teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obfuscations şaşırtmacalardır