obfuscated

obfuscated teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obfuscated karartılmış

obfuscated terimi için benzer kelimeler ve anlamları

obfuscated code gizlenmiş kod
obfuscated fact şaşkın gerçek