obeyable

obeyable teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obeyable obeyable