obex

obex teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obex obex