oberland

oberland teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
oberland oberland

oberland terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bernese oberland bernese oberland