obelisk

obelisk teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obelisk obelisk

obelisk terimi için benzer kelimeler ve anlamları

double obelisk çift dikilitaş
egyptian obelisk mısır dikilitaş