obeisant

obeisant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obeisant hürmetli