obeid

obeid teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obeid obeid

obeid terimi için benzer kelimeler ve anlamları

al-obeid al-obeid
el obeid el obeid