obedientiary

obedientiary teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obedientiary obedientiary