obedient plant

obedient plant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obedient plant itaatkar bitki

obedient plant terimi için benzer kelimeler ve anlamları

obedient itaatkâr
obedient assent itaatkar onay
your obedient servant itaatkar hizmetkarın
obedient servant itaatkar hizmetkar
to be obedient itaatkar olmak
being obedient itaatkar olmak
obedient from itaatkar
obedient faith itaatkar inanç
it was obedient itaatkâr oldu
obedient slave itaatkâr köle
not obedient itaatkâr değil
i am obedient to itaat ediyorum
became obedient itaatkâr oldu
obedient performance itaatkar performans
from plant to plant bitkiden bitkiye
air plant hava tesisi
aluminum plant alüminyum fabrikası
anchor plant çapa tesisi
apostle plant havari bitki
artillery plant topçu tesisi
assembly plant montaj fabrikası
batch plant toplu bitki
bead plant boncuk bitkisi
bedding plant yatak tesisi
bedding-plant yatak-bitki
bee plant arı bitkisi
beefsteak plant biftek tesisi
branch plant şube tesisi
cam plant kam bitki
caricature plant karikatür tesisi
cast-iron plant dökme demir tesisi
castor-oil plant hint yağı tesisi
century plant yüzyılda bitki
chenille plant şönil bitki
chinese lantern plant çin fener bitkisi
compass plant pusula fabrikası
cone plant koni tesisi
coral plant mercan bitki
corn plant mısır bitkisi
cup plant bardak fabrikası
cushion plant yastık tesisi
day-neutral plant gün nötr bitki
dew plant çiğ bitki
face-plant yüz bitki
flowering plant çiçekli bitki
foliage plant yeşillik bitki
fountain plant çeşme tesisi
honey plant bal bitkisi
house plant ev bitkisi
humble plant küstümotu