obdurate

obdurate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obdurate inatçı

obdurate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

obdurate attitudes uygunsuz tutumlar