obduracy

obduracy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obduracy inatçılık