obdt.

obdt. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obdt. obdt.

obdt. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

obdt obdt