obdt

obdt teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obdt obdt

obdt terimi için benzer kelimeler ve anlamları

obdt. obdt.