obama

obama teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obama obama

obama terimi için benzer kelimeler ve anlamları

obama administration obama yönetimi
president obama başkan obama
obama's administration obama yönetimi
team obama obama takımı
obama himself kendini obama
mr obama bay obama
under obama obama altında
president barack obama başkan barack obama
obama signs obama işaretleri
obama for america amerika için obama
obama presidency obama başkanlığı
inauguration of president obama cumhurbaşkanı obama'nın açılması
obama stimulus obama uyarıcı
barack obama's administration barack obama yönetimi
obama said today obama bugün dedi
vote for obama obama için oy
obama's handling obama'nın kullanımı
obama's record obama'nın kaydı
obama health care obama sağlık
obama plan obama planı
obama administration officials obama yönetim yetkilileri
obama inauguration obama açılışı
obama's inauguration obama açılışı
under the obama administration obama yönetimi altında
obama campaign obama kampanyası
obama pledged obama sözü verdi
obama's second term obama'nın ikinci terimi
according to obama obama göre
president-elect barack obama cumhurbaşkanı seçilen barack obama
obama's health care law obama sağlık hukuku
us president obama abd başkanı obama
obama took office obama göreve başladı
obama's budget request obama'nın bütçe isteği
obama, the current president obama, şu anki başkan
the obama government obama hükümeti
pressed obama preslenmiş obama
obama took the oath of office obama ofisi yemin etti
support obama obama desteği
election of obama obama seçimi
obama biden administration obama biden yönetimi
dear president obama sayın başkan obama
obama declared obama ilan etti
obama's family obama'nın ailesi
barack obama the president of barack obama cumhurbaşkanı
obama lectured obama dersi verdi
lady michelle obama lady michelle obama
obama state of the union 2014 birliğin obama devleti 2014
obama supporter obama destekçisi
vote obama obama oyla
senator obama senatör obama