zaire basin

zaire basin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zaire basin zaire havzası

zaire basin terimi için benzer kelimeler ve anlamları

zaire zaire
central zaire merkez zaire
former zaire eski zaire
zaire river zaire nehri
zaire together birlikte zaire
formerly zaire eskiden zaire
basin and sub-basin havza ve alt havza
basin havza
basin range havza aralığı
canning basin konserve havzası
catch basin havza yakalamak
congo basin kongo havzası
donets basin donets havzası
drainage basin drenaj alanı
foreland basin ön havza
foxe basin tilki havzası
kuznetsk basin kuznetsk havzası
minas basin minas havzası
plunge basin dalma havuzu
pouring-basin dökme lavabo
river basin nehir havzası
slop basin akarsu havzası
sugar basin şeker havzası
tarim basin tarim havzası
tidal basin gelgit havzası
wash-hand basin lavaboyu yıka
geyser basin gayzer havzası
great basin büyük havza
amazon basin amazon havzası
mediterranean basin akdeniz havzası
pacific basin pasifik havzası
turning basin dönüm havuzu
stilling basin sabit havza
caribbean basin karayip havzası
permian basin permiyen havzası
settling basin yerleşme havzası
ocean basin okyanus havzası
retention basin tutma havuzu
atlantic basin atlantik havzası
sedimentary basin tortul havza
aeration basin havalandırma havzası
basin wrench havza anahtarı
sedimentation basin sedimantasyon havzası
upper basin üst havza
pudding basin puding havzası
lake basin göl havzası
wash hand basin lavaboyu yıka
catchment basin havza
storage basin depolama havzası
collection basin toplama havzası