v-leute

v-leute teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-leute v-leute

v-leute terimi için benzer kelimeler ve anlamları

leute leute
junge leute junge lute
11 leute 11 lüt