v waves

v waves teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v waves v dalgalar

v waves terimi için benzer kelimeler ve anlamları

s waves shear waves s dalgalar kayma dalgalar
alpha-waves alfa-dalgalar
beta waves beta dalgaları
continuous waves sürekli dalgalar
de broglie waves de broglie dalgaları
electromagnetic waves elektromanyetik dalgalar
make waves dalgalar yapmak
matter waves madde dalgaları
radio waves radyo dalgaları
seismic waves sismik dalgalar
waves dalgalar
sound waves ses dalgaları
making waves dalga yaratmak
breaking waves dalgalar kırmak
ocean waves okyanus dalgaları
pressure waves basınç dalgaları
rolling waves yuvarlanan dalgalar
crashing waves dalgalar çökmesini
light waves ışık dalgaları
waves of dalgaları
in waves dalgalar halinde
made waves yapılan dalgalar
successive waves ardışık dalgalar
storm waves fırtına dalgaları
high waves yüksek dalgalar
body waves vücut dalgaları
lapping waves alıştırma
sea waves deniz dalgaları
gentle waves yumuşak dalgalar
swell waves kabarma dalgalar
thought waves düşünce dalgaları
ultrasound waves ultrason dalgaları
waves crash dalgalar çökmesi
good waves iyi dalgalar
sand waves kum dalgaları
large waves büyük dalgalar
rule the waves dalgaları yönet
waves of immigration göç dalgaları
sent shock waves şok dalgaları gönderdi
q waves q dalgalar
pounding waves çarpma dalgaları
rough waves sert dalgalar
p waves p dalgalar
he waves o dalgalar
seismic sea waves sismik deniz dalgaları
makes waves dalgalar yapar
waves of change değişim dalgaları
rippling waves dalgalar dalgalanan
waves goodbye dalgalar güle güle
loose waves gevşek dalgalar