u look cute

u look cute teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u look cute tatlı görünüyorsun

u look cute terimi için benzer kelimeler ve anlamları

so cute so cute baby çok tatlı çok tatlı bebek
look cute sevimli görünmek
look so cute çok şirin görünüyor
they look so cute çok tatlı görünüyorlar
they look cute sevimli görünüyorlar
she look so cute çok tatlı görünüyor
s look so cute çok tatlı görünüyor
l look cute sevimli görünüyorum
cute sevimli
cute as a button düğme olarak şirin
meet-cute karşılamak-sevimli
so cute çok şirin
very cute çok tatlı
is so cute çok şirin
how cute ne kadar tatlı
cute girl sevimli kız
you're cute tatlısınız
too cute çok tatlı
cute boy sevimli çocuk
cute baby sevimli bebek
you're so cute çok tatlısın
really cute gerçekten sevimli
he's so cute! o çok tatlı!
she looks so cute çok tatlı görünüyor
that's cute bu sevimli
she is so cute o çok şirin
they are so cute onlar çok şirin
nice and cute güzel ve sevimli
cute guy sevimli adam
it's so cute çok tatlı
it is so cute çok tatlı
cute little sevimli küçük
i'm cute sevimli
its cute o şirin
more cute daha tatlı
kind of cute sevimli biri
cute smile sevimli gülümseme
your cute sevimlisin
she is cute o sevimli
is cute şirin
cute dog sevimli köpek
how cute she is o ne kadar tatlı
cute face tatlı yüz
so cute baby çok şirin bebek
cute picture güzel fotoğraf
what a cute ne kadar tatlı
cute little girl sevimli küçük kız
cute one tatlı şey
that cute o sevimli
it so cute çok tatlı