zafras

zafras teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zafras zafras