name-caller

name-caller teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name-caller ad-arayan

name-caller terimi için benzer kelimeler ve anlamları

caller name arayan adı
caller id name arayan kimliği adı
take the caller's name and number arayanın ismini ve numarasını al.
caller arayan
caller id arayan kimliği
most-caller en-arayan
shot caller atış arayan
unknown caller bilinmeyen arama
caller number arayan numara
caller identification arayan kimliği
a caller bir arayan
caller id display arayan kimliği görüntüleme
caller groups arayan grupları
caller information arayan bilgisi
caller location arayan yeri
caller list arayan listesi
caller line identification arayan hattı tanımlama
private caller özel arayan
caller paid arayan ücretli
send my caller id arayan kimliğimi gönder
caller pays arayan öder
caller id information arayan kimliği bilgisi
caller on hold arayan beklemede
greet the caller arayanı selamla
caller picture arayan resmi
male caller erkek arayan
caller log arayan kaydı
caller id service arayan kimliği hizmeti
caller states arayan devletler
caller ring tone arayan zil sesi
caller id spoofing arayan kimliği sahtekarlığı
no caller id arayan kimliği yok
caller's location arayanın yeri
caller experience arayan deneyimi
caller authentication arayan kimliği doğrulama
caller's voice arayanın sesi
caller verification arayan doğrulama
caller barring arayan engelleme
caller in tears gözyaşları içinde arayan
mysterious caller gizemli arayan
encourage the caller to arayanı teşvik etmek
the caller calls arayan
valid caller id geçerli arayan kimliği
customer caller id müşteri arayan kimliği
announce caller id arayan kimliğini duyurmak
caller id call waiting arayan kimliği
caller party arayan parti
telephone with caller id arayan kimliği olan telefon
location of the caller arayanın yeri
c-span caller c-span arayan