name-caller

name-caller teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name-caller ad-arayan