name syndrome

name syndrome teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name syndrome isim sendromu