name of the game, the

name of the game, the teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name of the game, the oyunun adı