namby-pamby

namby-pamby teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
namby-pamby güzel ama yapmacıklı

namby-pamby terimi için benzer kelimeler ve anlamları

namby namby