namable

namable teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
namable unutulmaz