nama

nama teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nama nama