naltrexone

naltrexone teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naltrexone naltrekson

naltrexone terimi için benzer kelimeler ve anlamları

low-dose naltrexone düşük doz naltrekson
naltrexone hcl naltrekson hcl