najaf

najaf teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
najaf najaf

najaf terimi için benzer kelimeler ve anlamları

an-najaf bir-najaf