naivety

naivety teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naivety saflık

naivety terimi için benzer kelimeler ve anlamları

naivety over saflık bitti
her naivety onun saflığı
bordering on naivety naiflikte sınır
a naivety bir saflık