naivete

naivete teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naivete saflık

naivete terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in all naivete tüm naivete
youthful naivete genç naivete