naively

naively teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı