nairu

nairu teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nairu nairu