naipaul

naipaul teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naipaul naipaul

naipaul terimi için benzer kelimeler ve anlamları

v.s. naipaul vs. naipaul