nailhead

nailhead teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nailhead tırnak başı

nailhead terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nailhead nylon tırnak ucu naylon