nail-biting

nail-biting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nail-biting tırnak yemek