nail varnish

nail varnish teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nail varnish tırnak cilası

nail varnish terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nail varnish remover tırnak cilası sökücü
to nail a nail çivi çakmak
desert varnish çöl verniği
natural varnish doğal vernik
oil varnish yağ verniği
spar varnish spar verniği
spirit varnish ruh verniği
varnish vernik
varnish tree vernik ağacı
fluoride varnish florür verniği
spot varnish spot vernik
gloss varnish parlak vernik
clear varnish vernik temizle
varnish coating vernik kaplama
varnish remover vernik sökücü
uv varnish uv verniği
insulating varnish yalıtım verniği
baking varnish vernik pişirme
wood varnish ahşap verniği
dental varnish diş verniği
overprint varnish üst baskı verniği
matte varnish mat vernik
acrylic varnish akrilik vernik
spot uv varnish spot uv verniği
finishing varnish bitirme verniği
coat of varnish vernik kat
satin varnish saten verniği
matt varnish mat vernik
printing varnish baskı verniği
varnish finish vernik bitirmek
varnish layer vernik katmanı
gum and varnish sakız ve vernik
varnish and sludge vernik ve çamur
resin varnish reçine verniği
varnish free vernik ücretsiz
water varnish su verniği
impregnating varnish emprenye verniği
varnish deposits vernikli tortular
polish varnish cila verniği
dispersion varnish dağılım verniği
alkyd varnish alkid vernik
tooth varnish diş verniği
varnish supply vernik temini
varnish industry vernik endüstrisi
coloured varnish renkli vernik
varnish coat vernik ceketi
sealing varnish vernik sızdırmazlık
car varnish araba verniği
picture varnish resim verniği
flood varnish sel verniği