nail polish

nail polish teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nail polish tırnak cilası

nail polish terimi için benzer kelimeler ve anlamları

polish up on my spanish -polish benim ispanyolca parlatmak-lehçe
nail polish remover oje çıkarıcı
clear nail polish oje temizleyin
remove nail polish oje kaldırmak
nail polish top coat oje üst kat
gel nail polish jel oje
nail polish bottle oje şişesi
colored nail polish renkli oje
nail polish colors oje renkleri
acetone-based nail polish aseton bazlı oje
old nail polish eski oje
nail polish shades oje tonları
non acetone nail polish remover aseton olmayan oje sökücü
to nail a nail çivi çakmak
apple-polish elma-cila
fire-polish yangın cilası
french-polish fransız-cila
polish cila
polish corridor cila koridoru
polish lowland sheepdog lehçe ova çoban köpeği
polish notation lehçe notasyonu
polish off cilalamak
polish people's republic insanları cilalamak
polish the apple elmayı cilalamak
polish up parlatmak
polish wheat cila buğday
spit and polish tükürmek ve cilalamak
shoe polish ayakkabı cilası
furniture polish mobilya cilası
body polish vücut cilası
high polish yüksek cila
polish remover cila sökücü
polish away cilalamak
polish language lehçe
polish zloty lehçe zlotisi
fingernail polish tırnak cilası
silver polish gümüş cilası
polish civil code lehçe medeni kanunu
wax polish cila cilası
floor polish döşeme cilası
gel polish jel cilası
polish rod lehçe çubuk
scale and polish ölçek ve cila
stainless steel polish paslanmaz çelik cilası
polish sausage polonya sosisi
wood polish ahşap cila
chrome polish krom cila
polish shoes lehçe ayakkabı
clean and polish temiz ve parlak
polish teeth cila dişleri